Fredensborgveien

Fredensborgveien, Bydel St. Hanshaugen og Grünerløkka, fra Trefoldighetskirken til Maridalsveien, gammel ferdselsåre til Aker, oppkalt etter løkken Fredensborg. Øvre del ble tidligere benevnt Ladestredet.

Bygninger m.m.:

1. Våningshus oppført 1827 for arbeidsmann Halgrim Knudsen. Det eldste gjenværende hus av den gamle forstadsbebyggelsen på Hammersborg.

1b. Toetasjers murgård fra 1860-årene, var i 1890-årene Nattely for husvilde kvinder.

3. Tre etasjers murgård fra 1851. Fire etasjes bakbygning fra 1878. Fra 1910 og i mange år meieriutsalg.

5. Bygd ca. 1850 i utmurt bindingsverk, eller påbygd et eldre enetasjes tømmerhus som ca. 1750 ble flyttet fra Akershus festning til Hammersborg. I 1999 ble to av leilighetene tilbakeført til 1850-talls standard.

7. Opprinnelig den svenske menighets aldershjem, Margaretahemmet, oppført 1939–40 (ark. Bjercke og Eliassen). Nedlagt i 1990-årene, nå Fredensborg bosenter, opprettet 2003, et tilbud om midlertidig bolig til bostedsløse. 67 plasser.

8. Et toetasjes murhus fra 1862. Siden 1893 eid av Trefoldighet menighet. Hammersborg Barnekrybbe og Hammersborg Børneasyl hadde i mange år lokaler i gården.

12. Bygård fra rundt 1860. Under oppussing i 2000 oppdaget man at en av steinene i grunnmuren var en gravstein fra kolerakirkegården. Steinen er nå frilagt og synlig i grunnmuren.

14. En treetasjes murgård fra 1861, utvidet fra porten til vestre nabohus 1866.

13. En femetasjes leiegård fra 1899 med butikker og bevertningssteder i første etasje. Her holder bl.a. restaurant «Klosteret» til siden 1992. I en leilighet i annen etasje bodde i de første krigsårene den jødiske kjøpmann David Goldberg (f. 1879), som hadde tobakksforretning i første etasje. Han var gift med Anna (f. Bojarin 1879). De hadde fire barn. To av dem bodde hos foreldrene i Fredensborgveien: Marie (f. 1903) og Gustav (f. 1917) som var læregutt. To andre sønner som var gift, bodde i Sorgenfrigata. Bernhard (f. 1908) i nr. 1, Alexander (f. 1905) i nr. 35. David Goldberg ble deportert med Monte Rosa 20. november 1942, de andre 26. november med Donau. David Goldberg, hans kone og datteren Marie ble drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. Gustav ble drept under tvangsarbeid 24. desember. Fire snublesteiner er satt ned her til minne om dem. Alexander ble deportert 20. november. Han døde i Auschwitz 15. januar 1943. Bernhard kom seg til England og tjenestegjorde i Marinen. Hans kone Makka og Alexanders kone Eva kom seg over til Sverige.

21. En stor, fireetasjes leiegård ved hjørnet av Wilses gate fra midten av 1890-årene, arkitekt Eduard Carlén. Her hadde Ludv. R. Solberg et bakeri- og konditoriutsalg frem til rundt 1950.

22. En hybelblokk fra 1938, dels i syv, dels i åtte etasjer. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene jødiske Fritz Loewy (f. 1898) og hans kone Sylvia (f. Garai 1911). Loewy var spesialarbeider i en kransbåndfabrikk. Ekteparet hadde kommet til Norge fra Berlin i august 1940. Fritz Loewy ble deportert med Donau 26. november 1942 og ble drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. Sylvia kom seg over til Sverige. En snublestein er satt ned her til minne om Fritz Loewy.

24/24B (tidligere 26). Industribygninger der tidligere bryggeriene Forseth & Co.'s Bryggeri (1847–87), Centralbryggeriet (1887–96) og De forenede bryggerier Fortuna & Central (1896–1931) holdt til, senere Axel Jensens Fabrikker, kjent som «pølsefabrikken», men det ble også laget hermetikk; her åpnet også Oslos første indiske restaurant, «Maharaja», i 1982, nå bl.a. restaurant, diverse kontorer og en Rema 1000-butikk. Også Det vietnamesiske pastoralsenter har tilhold her, med eget kapell (De vietnamesiske martyrers kapell). I en periode under krigen var det her et politivåpenlager, til det senere ble flyttet til Prinsens gate 7 og 9

28–72. Rester av den gamle forstadsbebyggelsen Bergfjerdingen.

32. Toetasjes gård i utmurt bindingsverk fra 1840.

38. Lite trehus fra slutten av 1700-tallet, entrétilbygg i mur fra 1889.

40. To etasjes trehus på tomt utskilt fra nr. 38 i 1821. Påbygd i 1860-årene. Brannskadet 1992.

41b. Her på hjørnet av Iduns gate stod en fireetasjes leiegård fra omkring 1890 som 20. mars 2001 ble totalskadd i en voldsom brann. Én kvinne mistet livet da hun hoppet ut fra den brennende bygningen. En ny bolig- og forretningsgård ble oppført på tomten 2002–03.

42. Toetasjes trehus fra 1814. Her vokste den senere professor i historie, Gustav Storm opp. Fra 1970-årene hadde den spanske restauranten La Guitarra tilhold her, siden den spanske restauranten Bon Lio 2014–2019.

43–47. Tre boligblokker oppført 2009. I nr. 45 er 28 leiligheter kjøpt av Stortinget som boliger for stortingsrepresentanter.

64. Toetasjes hus fra 1825, delvis av tømmer, delvis av utmurt, panelt bindingsverk.

68. Enetasjes trehus fra begynnelsen av 1800-tallet.

70. Hukebak.