Adamstuen

Revisjon per 24. okt. 2023 kl. 18:17 av Aslak (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Plassen foran den gamle trikkesløyfa på Adamstuen. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Adamstuen, bydel St. Hanshaugen, boligområde sørvest for Ullevål sykehus, ved den tidligere trikkesløyfen i krysset UllevålsveienSognsveien/Thereses gate. Adamstuen var opprinnelig en eiendom utskilt fra Store Ullevål gård, ca. 42 daa, som omtrent tilsvarer området mellom Ullevålsveien, Kirkeveien og Sognsveien. Våningshuset lå omtrent der funkisblokken Ullevålsveien 112 ligger nå.

Området har navn etter kjøpmann Adam R. Steen som var eier ved sin død 1807; det tilhørte fra 1861 statsminister Emil Stangs svigerfar P. A. J. Berg. Hans enke solgte Adamstuen 1892. Emil Stang kjøpte selv en eiendom på Adamstuen i 1866 (Ullevålsveien 80, beliggende omtrent der trikkesløyfen var). Adamstuen ble kjøpt av kommunen i 1911 for å bedre adkomsten til sykehuset. En portstue fra Nedre Adamstuen er bevart (Ullevålsveien 90). Sveitservillaen på denne adressen er fra 1893, oppført for Gotfred E. Bentzen (1852–1937), overlege og Ullevål sykehus’ første sjef (1887), senere medisinaldirektør og stadsfysikus. Langs flere av gatene i strøket som Thereses gate, Stensgata, Brageveien og Vidars gate ligger leiegårder som tilhører den historiske murbyen.

Fra 1909, da trikken ble ført opp Thereses gate til den tidligere trikkesløyfen, og frem til ca. 1930 skjedde det store forandringer i dette området. I 1911 da Adamstuen ble kjøpt av kommunen, ble Veterinærinstituttet etablert der det tidligere hadde vært Institutt for åndssvake gutter (Idioten). 1925 ble trikkelinjen forlenget til Ullevål Hageby. 1927 ble Statens Bilsakkyndige etablert her (flyttet til Risløkka 1975). Like ved siden av, på hjørnet av Ullevålsveien og Sognsveien, ble det samtidig etablert en Esso-stasjon (nedlagt og revet 1974). På denne tiden ble det bygd en rekke leiegårder i 1920-årenes nyklassisisme. En slik gård ligger der trikkesløyfen var, i denne og nabogårdene var det tidligere en rekke småbutikker, på hjørnet av Ullevålsveien og Thereses gate var det bank (Spareskillingsbanken) og senere storkiosk. En stor del av bygningsmassen står på Byantikvarens gule liste.

Plassen med trikkesløyfen og holdeplassen i Sognsveien ble oppgradert med ferdigstillelse i 2012. Lindetreet og trikkesløyfen ble beholdt, plassen fikk nytt dekke i granitt og kvartsittgrus. En dobbelhekk av agnbøk og barlind ble plantet som en skjerm mot Sognsveien. Ved plassen og et kvartal inn i gatene finnes butikker og spisesteder.

I 1935 ble Norges Veterinærhøgskole etablert ved området til Veterinærinstituttet, begge disse institusjonene flyttet til Ås i 2021. Det forelå 2022 omfattende planer for utbygging av området.