Barcode-rekken

Revisjon per 14. mar. 2023 kl. 08:56 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Barcode fotografert fra taket til Den Norske Opera & Ballett. Foto: Ghirlandajo / Wikimedia Commons

Barcode-rekken, også kalt Opera-kvarteret, høyhusrekken i utbyggingsområdet i Bjørvika mellom sporområdene ved Oslo S, der den nye Trelastgata er anlagt, og Dronning Eufemias gate, som er opparbeidet omtrent der E 18 gikk før byggingen av Bjørvikatunnelen. Barcode betyr «strekkode» og henspiller på at bygningene på opp til 22 etasjer er lagt tett som lameller av ulik størrelse og bredde, med små mellomrom mellom dem, men med muligheter for gjennomsyn. Den store tettheten gjør imidlertid at husrekken oppfattes som en «mur» fra en rekke steder, noe som gjorde prosjektet kontroversielt. Hele anlegget inneholder om lag 180 000 m2 kontorarealer, 10 000 arbeisdsplasser og 400 boliger. Bygningene strekker seg fra Bjørvika sørøstover mot Bispevika øst for utløpet av Akerselva til den nyanlagte Nordenga bro.

Planer og utbygging

Da det var vedtatt å erstatte havnevirksomheten i Bjørvika med en ny bydel med boliger, næringsbygg, kulturinstitusjoner og offentlige plasser og friområder, stod omleggingen av trafikkløsningene i området sentralt. Byggingen av Bjørvikatunnelen som et spleiselag mellom utbyggere og det offentlige, samtidig som man ønsket store friområder langs bryggene og inne i området, førte til at de områdene som skulle bebygges, måtte få høy utnyttelsesgrad. Utbyggingen av området med Barcode-rekken som eies av Bane Nor Eiendom (tidligere ROM Eiendom og før det igjen NSB Eiendom), har skjedd gjennom datterselskapet Oslo S Utvikling som samarbeider med Entra og Linstow om utviklingen av dette området. Alle byggene i Barcode-rekken er gitt ulik utforming, slik at de ikke skal fremstå som en uniform høyhusrekke, men gi et variert og moderne inntrykk. Etter hvert som en rekke mindre bygg blir ferdigstilt sør for husrekken, vil inntrykket av rekken bli dempet. Barcode-rekken ble utbygd i perioden 2008–16.

Under utbyggingen ble det funnet ni skipsvrak, opp til 18 m lange, fra årene rundt 1600. Dette er den største samling av historiske skipsvrak funnet her i landet. Området lå under vann som en del av Bjørvika frem til midt på 1800-tallet. I funnene inngår også over 1000 krittpiper, kinesisk porselen og andre bruksting. Norsk Maritimt Museum stiller ut fra funnet.

De enkelte bygningene

De to første byggene som kom sør for sporområdet, og ligger vest for den nåværende Nylandsveien, Thon Hotel Opera og Oslo Atrium, hører ikke til Barcode-rekken, men vil inngå i husrekken nord for Dronning Eufemias gate. Fra vest består bebyggelsen av følgende bygninger:

Thon Hotel Opera, Christian Frederiks plass 5, oppført 2001 for Olav Thon (ark. ØKAW). 434 rom.

Oslo Atrium, Christian Frederiks plass 6, kontorbygning oppført 2003 (ark. Niels Torp); frittliggende bygning med oppdelt bygningskropp hovedsakelig i sju etasjer.

PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8, kontorbygning oppført 2008 for PricewaterhouseCoopers (ark. a-lab, nederlandske MVRDV og Dark Arkitekter). Glassbygg i tolv etasjer med en fem etasjes åpning i midten. Rehabilitert og påbygd en etasje 2022 ved Braathen eiendom.

KLP-bygget, Dronning Eufemias gate 10–12, kontorbygg oppført 2010 for KLP – Kommunal Landspensjonskasse (ark. Solheim + Jacobsen Arkitekter). Bygning i 8–18 etasjer med to lameller atskilt av en glassplate. De to lamellene har ulik form og størrelse; det vestligste med en utkraget «hammer». I tillegg til kontorer inneholder bygningen også 53 leiligheter. Boligene er plassert over 10 plan i det sørøstre tårnet, mens det nordvestre tårnet tilhører kontordelen av bygget. KLP-bygget er det bredeste av Barcode-byggene og det nest høyeste med 64 m.

«Isfjellet», også kalt Deloitte-huset, Dronning Eufemias gate 14, kontorbygning for Deloitte; (ark. Snøhetta), 17 etasjer, oppført 2013. Det har også fått tilnavnet Vinkelbygget pga. vinduene som alle er bygd med vinkler på 30, 60 eller 90 grader.

Visma-bygget, også kjent som B11, Dronning Eufemias gate 16, kontorbygning (DARK arkitekter AS), tre sammenhengende bygninger på hhv. 17, 13 og 13 etasjer, opprørt 2012. Dette er det høyeste av Barcode-bygningene med 67 m.

MAD-bygget, kontor- og boligbygning i 15 etasjer (ark. MAD), Dronning Eufemias gate 18–26, oppført 2013. Dette er den minste av bygningene i rekken, bare 7,5 m bred.

DNB-komplekset består av tre bygninger (Vest-bygget (2012), Midt-bygget (2012) og Øst-bygget (2014)) på hhv. 17, 17 og 15 etasjer med adresse Dronning Eufemias gate 28–34. Dette er DNBs hovedkontor siden 2013 (ark. MRDV, a-lab/DARK arkitekter AS). Vest-bygget er det høyeste med 63 m; det er formet som en trapp innover og har også en skråheis på østsiden. Øst-bygget inneholder også boliger i de øverste etasjene.

B 13-feltet. Et område med fire bygg, Dronning Eufemias gate 36–42: Tårn A er på 20 etasjer og har 85 leiligheter, samt 12 såkalte byhus (ark. Lund Hagem), oppført 2015. Tårn B er på 14 etasjer med 60 leiligheter og barnehage (ark. Lund Hagem), oppført 2015. Tårn D, også kalt Cliffhanger, er på 15 etasjer med 70 leiligheter (ark. Lund Hagem), oppført 2016. The Wedge, på norsk Kilen, er en 11-etasjes blokk lengst øst i Barcode-rekken, også betegnet som som DEG42 etter adressen i Dronning Eufemias gate 42, et næringsbygg på 11 etasjer (ark. a-lab). Bygget er formet som en smal kile, derav navnet, med en innvendig bredde på mellom fem og ti meter (bredest mot Dronning Eufemias gate). Fasaden er i rød teglstein, med karakteristiske branntrapper og boksformete møterom på utsiden.