Frognerelva

Revisjon per 4. sep. 2019 kl. 18:46 av Vibecke (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Frognerelva, elv med munning innerst i Frognerkilen og med øverste kilde på sør- og østsiden av Skjennungsåsen (493 moh) i Nordmarka. Frognerelva er dannet av Sognsvannsbekken fra Sognsvann med tilløpene Risbekken fra Båntjern og Gaustadbekken fra Langmyr nordøst for Kringsjå. På kart fra 1844 er øvre del av vassdraget betegnet Sogns Elv og nedre del Frogner Elv. I dag brukes vanligvis betegnelsen Frognerelva om strekningen nedenfor Gaustadbekkens munning, ofte bare om strekningen etter at den kommer i dagen igjen sør for SørkedalsveienMajorstuen. Vassdragets lengde fra Sognsvann til Frognerkilen er 7 km, nedbørfelt 20 km2.

I Majorstu-området er elva overdekket. Den kommer i dagen igjen lengst nord i Frognerparken, der den danner to dammer, og er igjen overdekket de siste 400 m før utløpet i Frognerkilen. I Frognerdammene foregikk det tidligere isskjæring om vinteren. Sør for Majorstuen dannet elven 1878–1948 grensen mellom Oslo og Aker.