Frognerstranda

Revisjon per 3. apr. 2021 kl. 11:19 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Frognerstranda, Skarpsno, bydel Frogner, fra Filipstad til Sjølystveien. Navn fra 1936. Ytre del av veien er anlagt som strandpromenade, med gang- og sykkelvei mot Frognerkilen. Indre del er fra 1959 firefelts vei, del av E 18. Fotgjengeroverganger til Strandpromenaden ved Framnesbrygga og Skarpsno; den siste, kalt «Sagkrakken», ble fredet 2008. Langs Frognerkilen flytebrygger med plass til 1300 lystbåter. Gjestehavn vest for Hjortneskaia, der Kielfergen har kaiplass. På Strandpromenaden står Arnold Haukelands skulptur «Dynamikk», reist av Oslo Byes Vel i 1966.

Tanken om en strandpromenade langs Frognerkilen oppstod etter 1872 da anlegget av jernbanen sperret forbindelsen mellom sjøen og villabebyggelsen på Frogner. 1912 kom planene inn i generalreguleringsplanen, og 1926 ble det første formelle vedtak gjort av reguleringsrådet. Opparbeidelsen ble påbegynt 1937.

2. Restaurant Kongen, Christiania Roklubs klubbhus.