Hallings Skole

Revisjon per 8. mar. 2021 kl. 13:26 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hallings skole i Oscars gate da den skulle rives i 1969. - Foto Knut Eng / Oslo Museum / Creative Commons

Hallings skole, tidligere privat skole med forskole (femårig), middelskole (fireårig) og gymnas (treårig), drevet 1909–36 (i 1930-årene uten gymnas) i Oscars gate 30 av Sigurd Halling (1866–1938). Skolen var en fortsettelse av Otto Anderssens Skole, som Halling hadde overtatt i 1907 og slått sammen med Frøken Conradis Pigeskole, som han også hadde kjøpt samme år. Skolens gymnas ble nedlagt 1928. Gymnasiesamfunnet som het «Brage», var stiftet i 1884, mens Otto Anderssens skole fremdeles holdt til i Nissens tidligere skolebygning i Rosenkrantz’ gate 7. Forskolen og middelskolen fortsatte etter nedleggelsen av gymnaset, til skolen ble helt nedlagt i 1936. Den ble imidlertid drevet videre som kommunal middelskole 1937-41.

Halling var hovedlærer og leder av undervisningen for kronprins Olav 1913–21. Han drev også 1895–1925 Hallings Pigeskole, opprinnelig Akademi for Damer med egen avdeling for lærerinneutdanning (språklig-historisk seminar) i Uranienborgveien 7. Etter at han hadde overtatt Frøken Conradis Pigeskole, fortsatte han denne virksomheten i Josefines gate 34, nå som Hallings Pigeskole. I 1932 opprettet han en sekretær-og journalistskole. Til å begynne med holdt den til i Oscars gate 30, fra 1941 i Drammensveien 20, senere i Inkognitogata 17, og i 1950-årene i Sognsveien 20.

Fra 1926 leide Jenssens skole lokaler i Hallings skole.

Etter at skolen var nedlagt for godt sommeren 1941, overtok tyskerne bygningen. Her holdt Wache-Unterkunft Halling Schule unter Stabskompanie der Marinenstammabteilung Norwegen til. De bygde også en brakke i skolegården mot Oscars gate.

Brakken i skolegården ble høsten 1945 satt i stand som bolig med 15 rom for 20 ullevålsøstre. Den ble revet i 1958. Universitetet overtok skolebygningen og brukte den til kontorer og undervisning, blant annet i filosofi og undervisning til Forberedende prøver frem til bygningen ble revet 1969.