Husebyskogen

Revisjon per 22. mar. 2019 kl. 17:08 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Husebyskogen, skogsområde øst for Mærradalsbekken, sør for Husebyleiren og østover mot Makrellbekken, avgrenset mot sør av bebyggelsen i Husebyåsen nord for Kolsåsbanen, lokalt også kalt «Gardeskogen». Frem til krigen var også skogen sørover, der boligområdet Husebyåsen ble bygd i etterkrigstiden, en del av Husebyskogen; denne delen var eid av Søndre Huseby gård. Området som tilhørte Nordre Huseby gård, ble kjøpt av staten i 1918 til øvingsområde for Garden, som den gang holdt til i Gardekasernen, nåværende Politiskolen på Majorstuen. Den eneste bygningen som ble oppført her før krigen, var en liten hytte nede ved plassen Trasop ved Makrellbekken.

Under krigen anla tyskerne Husebyleiren like ved gårdens hovedbøle; lenger øst, der det tidligere hadde vært jorder, anla de et bensinlager, inngjerdet og godt bevoktet. Ved innkjørselen fra Sørkedalsveien lå det en vaktbrakke, og i skogkanten mot sør var det betongskytestillinger og bunkere. Lagerområdet ble tømt og frigitt høsten 1945, og det var en tid planer om boligbebyggelse for Forsvaret her, men området, som var regulert til friområde, ble beholdt som dette, helt til det ble vedtatt å legge USAs ambassade på disse jordene. Tidligere ble dette området nærmest Njårdhallen bl.a. brukt av bueskyttere. Lysløypa, en rundløype mellom Makrellbekken og Mærradalen anlagt i 1961, måtte legges om. To av tyskernes betongskytestillinger og en underjordisk bunker er fremdeles bevart.