Lysopp

Revisjon per 9. okt. 2020 kl. 12:32 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Lysopp, en gammel husmannsplass under Store Stensrud. Den ligger oppe i lia på østsiden av Enebakkveien og har vært bebodd fra tidlig på 1700-tallet. Navnet har antakelig sammenheng med en vintervei fra Enebakk, Kråkstad og indre Østfold. Lysopp var et sted som kunne by på hvile for mann og hest. På vinterføre ble det fraktet plank, ved, høy og landbruksvarer til Christiania, og på byveien gjennom Aker lå det flere slike steder med karakteristiske imperativnavn som Stupinn, Seopp, Passopp, Bilett og Trasopp. Plassen som er i kommunalt eie, har bevart bebyggelse. Denne stod lenge ubebodd, men drives nå som Arbeids- og Bo-Samvirket Lysopp Husmannsplass.