Nordstrand Missionshus

Revisjon per 4. nov. 2020 kl. 08:46 av Astrid (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nordstrand Missionshus på Sæter Station. Årstall ukjent. Foto: J.H.Küenholdt / Oslo byarkiv

Nordstrand Missionshus, et bedehus reist på Sæter 1908-09 av Det Treiderske Samfund i Kristiania (Nordstrandveien 38), men solgt i 1911 og kjøpt av Nordstrand menighet som Nordstrand menighetshus. Huset inneholdt en stor sal med plass til 300, en mindre møtesal og kjøkken, og i 2. etasje en leilighet. Det Treiderske Samfund var blitt oppløst etter kort tids virksomhet, og solgte derfor. Også som menighetshus virket det bare i kort tid.

I 1915 var huset i veien for stasjonsanlegget som skulle bygges for Ekebergbanen. Huset ble solgt og brukt til kontorlokaler for baneselskapet, mens menigheten skaffet tomt til nytt menighetshus. Det skulle imidlertid gå 10 år før nytt menighetshus sto klart i Nordstrandveien 30, det som i dag er Nordstrandhuset eiet av Nordstrand Vel.