Ormøy kirke

Revisjon per 28. feb. 2020 kl. 16:28 av Helge (diskusjon | bidrag) (geotag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Ormøy kirke er en tømret, rødmalt trekirke i sveitserstil med nygotiske detaljer, oppført etter tegninger av arkitekt Bernhard C. Steckmest. Den ble innviet 24. mai 1893 av biskop Essendrop. Interiøret er brunbeiset og oljet. 130 sitteplasser. Altertavlens krusifiks er skåret i tre og malt av Thorleif Sohlberg (1931). Tidligere hadde altertavlen et dekorert trekors tegnet av Steckmest, dette henger nå på korveggen til høyre for prekestolen. Bilder av evangelistene innfelt i prekestolen, malt av Trygve Torkildsen (ca. 1930). Kirkeskute; modell av «Colin Archer»-skute bygd til kirkejubileet 24. mai 1993. Nyere digitalt orgel. Det gamle med åtte stemmer er fra 1924 (orgelbygger ikke sikkert kjent, antakelig Olsen & Jørgensen). To kirkeklokker i tårnet (Olsen Nauen Klokkestøperi 1892), påskrift: «Kapellet paa Ormøen».

Bygningen inneholder også våpenhus/maskinrom og prestesakristi. Våpenhuset fikk påbygd en annen etasje i 1934. Større restaureringsarbeider ble foretatt 2018, og spiret ble tatt ned i påvente av økonomi til å sikre det.

Adresse Ormøybakken 4b, på høydedraget på Ormøya, omgitt av eldre villabebyggelse. Kirken, som opprinnelig het Ormøens kapell, hadde status som kapell fra den ble innviet 1893 til 1996. I 1997 ble den soknekirke, og fra 2016 en av kirkene i Bekkelaget og Ormøy sokn i Søndre Aker prosti.

Den vakre lille kirken er en av byens mest populære bryllupskirker.

Natt til 19. sept. 1992 ble Ormøy kirke forsøkt påtent. Snarrådig aksjon fra en vaktmann på Sørfonden Slipp, på «Padda», som alarmerte brannvesenet på grunn av uforklarlig røyk over kirken, hindret at kirken ble overtent.