Romsås gård

Revisjon per 12. nov. 2020 kl. 19:24 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Romsås, gård med gnr. 96/1, lå ved Trondheimsveien 531, ved hjørnet av Fossumveien. Gårdsnavnet er sannsynligvis sammensatt av folkenavnet raumar og ås. Gården nevnes ikke i middelalderen, men skal ha eksistert fra 1550-årene. Kronen solgte gården i 1659. I 1679 ble den solgt til oppsitteren og var senere i bondeselveie. Gården som hadde 400 daa. dyrket mark og 1500 daa. skog, var en av de store gårdene i Østre Aker. Den hadde utmark i områdene ved Emanuelfjell, Ravnkollen og på østsiden av Steinbruvann til Røverkollen.

Da Trondheimsveien ble anlagt, var gården skysstasjon 1768–1836. I 1836 ble skysstasjonsrettighetene overført til Bånkall. Frem til rundt 1900 var det gjestgiveri på gården. Ingen av gårdsbygningene er bevart. Den siste gårdsbygningen, det bevaringsverdige våningshuset fra begynnelsen av 1800-tallet, brant ned i februar 1984. Det hadde da stått tomt i rundt ti år.

I Fossumveien 2 ligger Fjeldborg. Dette var tidligere en husmannsplass under Romsås, utskilt som egen eiendom i 1898 og fikk året etter et vånigshus i sveitserstil samt to uthus.