Smalvann

Smalvann, to vann i Oslomarka.

1. I Østmarka, rett nordøst for Østmarkskapellet, 247 moh. Smalvannsmosen nord for vannet er Mossevassdragets øverste kilde. Fra Smalvann løper bekk sørover som forener seg med bekken fra Rundvann. Blåmerket sti fra Sandbakken til Østmarkskapellet passerer vannet i sørenden. På østsiden av Smalvann ligger hytta Bamsebo som eies av Oslo Røde Kors Hjelpekors. Øst for vannet hadde Milorg våpenlager under krigen i en hule som fortsatt er lett tilgjengelig.

2. I Nordmarka, sør for Skinnskattberget lengst nordøst i Oslo, øst for nordenden av Hakkloa. 377 moh. Avløp til Hakklokalven, den nordligste delen av Hakkloa. Smalvann ligger mellom Hakkloa og Måsjøene, med bekken fra det lille Lomtjernet nord for vannet som hovedtilløp. I 1920 ble det bygget en 2,5 m høy og 17 m lang gråsteindemning med fløtingsluke i utløpet mot Hakklokalven. Nede ved Hakklokalven ble det bygget en demning med fløtingsluke slik at vannet kunne brukes én gang til, og tømmeret kunne fløtes over myrområdene der. Deler av anlegget er fortsatt synlig.