Ungdomspatruljen

Revisjon per 9. mar. 2021 kl. 12:46 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Ungdomspatruljen, Frognerpatruljen, organisasjon opprettet i 1958 av Christian Trampe Bødtker (1905–75) som et treårig prøveprosjekt i regi av Oslo kommune. Bakgrunnen for opprettelsen var å skape et positivt tilbud til ungdom, samt løsning av ordensproblemer i Frognerparken som sykling, hærverk og forsøpling. Men patruljen var upopulær blant strøkets ungdommer for sin måte å opptre på, bl.a. for hvordan de stanset syklister og jaget gutter som spilte fotball på en av plenene.

Etter til å begynne med å ha holdt til i en arbeidsbrakke, fikk patruljen sitt eget hus i 1961. Dette var en av de gamle tømmerbrakkene fra Madserud etterretningsleir og radiosambandsleir, flyttet ca 90 m. sørover og gjenoppsatt på en høy, murt kjelleretasje i Madserud allé 35. Huset ble for en stor del oppført av patruljens medlemmer. På den andre siden av dalen her var det den gang en hoppbakke, som patruljen holdt i orden. I tillegg til å sørge for ro og orden i Frognerparken, fikk patruljen også oppdrag i forbindelse med Frognerbadet, avviklingen av Monolittrennet og Holmenkollrennene. I 1964 opphørte patruljen å være en virksomhet i regi av kommunen, men virksomheten fortsatte noen år til.

Da Madserudhjemmet skulle oppføres i slutten av 1980-årene, måtte Ungdomspatruljens hus rives. Det ble gjenoppført som Ungdomshuset Mads i daværende Jonsrudveien 3b, nå Arnstein Arnebergs vei 17, fra 2007 Mads barnehage.