Vålerenga park

Revisjon per 7. jul. 2021 kl. 09:03 av Helge (diskusjon | bidrag) (Bilde)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken sett mot Opplandgata og Ekeberg. Foto: Helge Høifødt

Vålerenga park, park på Vålerenga mellom Hovedbanen og Danmarks gate, med Vålerenga skole i øst. Inne i parken ligger kirken og prestegården, som er det tidligere våningshuset på Vålerengen hovedgård. Kommunen ervervet eiendommen 1897 som kirketomt, kirken stod ferdig 5 år etter. Den vestre og søndre del av eiendommen ble lagt ut som offentlig park med et samlet areal på ca. 32 daa og opparbeidet i årene 1903–16. Lekeplassen sør for skolen inngikk i kommunens generalanleggsplan for lekeplasser av 1919 og ble tatt i bruk 1933. Den hadde ry som en av de vakreste i byen.

I krigsårene 1940–45 ble parken sterkt ødelagt av tyske anlegg som bunkers, verksteds- og garasjeanlegg. Under parken var det to, muligens tre bunkeranlegg. Det største hadde inngang fra Danmarks gate, ved krysset med Ingeborgs gate. Det er ca. 5 m bredt, 50-60 m langt og 4–5 m under taket, og hadde sykefasiliteter. Fra området nord for prestegården gikk en nå gjenmurt trapp ned til tilfluktsrommet. Ved hjørnet av Hjaltlandsgata er det et mindre personelltilfluktsrom i standardutforming med rørformede betongmoduler. Begge bunkerne er stengt. Det var antagelig også et tredje tilfluktsrom, en dekningsgrav, nord for kirken og prestegården. Flere av tyskernes garasje- og verkstedsbrakker var i bruk av politiet til 1960. Senere er parken istandsatt.

Vålerengtunnelen går rett under parken.