Aker Bolig- og Byggelag

Aker Bolig- og Byggelag, selskap til fremme av boligbyggingen i Aker kommune, stiftet 1946. Finansiering av byggingen skjedde gjennom Husbanken. Boligreisning på Storo, FlaenAmmerud, Manglerud, Høybråten, Korsvollbråten, Sørbyhaugen, Husebygrenda, Tittut og Vestbysletta. Etter kommunesammenslutningen ble ABBL opptatt i OBOS 1948.