Bøler (tidligere bydel)

Bøler, tidligere administrativ bydel i Ytre by sør, besto av sørøstre del av nåværende bydel Østensjø, sør for Ulsrudveien. Bydel Bøler hadde grense i vest i Østensjøveien og Bogerudmyra, lenger sør gikk vestgrensen i Enebakkveien/Europaveien; i øst grenset bydelen mot Østmarka. Den ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 slått sammen med de tidligere bydelene Manglerud og Østensjø, samt Trasop-området fra tidligere bydel Hellerud til den nye bydel Østensjø. Den tidligere bydel Bøler var 3,5 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 13 331.