Bergrådveien

Bergrådveien, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Blåsbortveien til Heierstuveien, brutt av Ring 3 (Store Ringvei). Oppkalt 1953 etter bergråd Christian Ancher Collett (1771–1833), som eide Søndre Tåsen gård fra 1816 og lot oppføre den nåværende hovedbygningen.