Brann- og redningsetaten

Brann- og redningsetaten, kommunal etat som skal sikre liv og verdier gjennom kontroll, informasjon og myndighetsutøvelse, samt redusere brannskader ved feiing og kontroll av piper og ildsteder. Målet er å gjøre hovedstaden til den mest brannsikre byen i landet. Etaten het tidligere Brann- og feiervesenet, nåværende navn fra 1998. Den har kontorer på Arne Garborgs plass 1.

Brannvesenet har sju døgnbemannede stasjoner: Hovedbrannstasjonen, Briskeby, Smestad, Sagene, Grorud, Bryn og Kastellet. I tillegg er det en HavnebrannstasjonVippetangen og et kurssenter og lager på Lahaugmoen i Lillestrøm. Etaten har 16 brannbiler og én brannbåt. Utrykningskjøretøyene skal nå alle sentrale deler av byen innen 7 minutter. I 2017 var det over 13 000 utrykninger, herav til 368 bygningsbranner.

Brann- og redningsetaten tar seg også av rednings- og hjelpetjeneste, har spesialutstyr for opprydding etter trafikkulykker, trikkeavsporinger, ulykker med farlige kjemikalier, oljelekkasjer og vannlekkasjer. Den driver også servicevirksomhet overfor byens innbyggere, hjelper folk som har låst seg ute fra sine leiligheter, installerer trygghetsalarmer og driver brannvernopplæring. Den har også ansvaret for å forvalte Sivilforsvarets materiell og leier ut redningsvester.

Historikk. Se egen artikkel om Brannvesen. Se også en historisk oversikt over Branner.