Fredrikke Tønder-Olsens plass

Fredrikke Tønder-Olsens plass, 2023. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Fredrikke Tønder-Olsens plass, Aker Brygge, bydel Frogner, plassen mellom hovedbygget (det tidligere Storebrand-bygget) og dokken på Filipstad brygge 1. Oppkalt 2022 etter gründeren Fredrikke Tønder-Olsen (1856–1931), som var Norges første kvinnelige forsikringsagent og grunnla Kristiania Visergutkontor i 1894. I 1921 grunnla hun sammen med Martha Weberg bladet "Norges Kvinder".