Kristiania Visergutkontor

Kristiania Visergutkontor AS, fork. KVK, Verkseier Furulunds vei 21 på Alfaset, flyttebyrå etablert i 1894 av Fredrikke Tønder-Olsen, som tidligere hadde vært Norges første kvinnelige forsikringsagent. Aksjeselskap fra 1943. Byrået var Nordens første i sitt slag og begynte sin virksomhet i Grensen 19 med noen få visergutter og kjerrer. En bygning for møbellagring ble i 1910 oppført i Kirkegårdsgata 10 på Sofienberg. I 1914 kjøpte firmaet Pilestredet 1, hvor hovedkontoret hadde vært fra 1905, samt Pilestredet 12 til hestestall (fra 1920-årene bilgarasjer). Firmaet omfattet da 200 flyttemenn, 60 visergutter, 50 hester og 32 kontordamer. Firmaet hadde også filialer i andre bydeler, bl.a. i Niels Juels gate 40, Waldemar Thranes gate 10, Valkyriegata 21 og Hegdehaugsveien 25. En periode hadde Telegrafverket filialer i firmaets filialer, og KVK var agent for brannforsikringsselskapet Storebrand og godsekspedisjon for Ekebergbanen. Flyttet i 1981 til nåværende adresse.

KVK leier ut lagerplass på minilagere både til kort- og langtidslagring på Alnabru, Holmen, Kjelsås og Bøler.