Gørbitz’ gate

Gørbitz’ gate, Fagerborg, bydel St. Hanshaugen, fra Fagerborggata til Kirkeveien, leiegårdsbebyggelse, delvis tilhørende Jessenløkkenområdet. Oppkalt 1879 etter kunstmaleren Johan Gørbitz (1782–1853). Mellom Gørbitz' gate og August Cappelens gate går Frichs gate.

Bygninger m.m.:

4. En av leiegårdene i det øverste av Jessenløkkenkvartalene. I en leilighet i annen etasje bodde i de første krigsårene den jødiske disponenten Gabriel Plesansky (f. 1894), gift med Ammely (f. Goldmann 1898), de hadde fire barn: sønnene Kjell (f. 1922), Mauritz (f. 1924) og Steinar (f. 1930) og datteren Evy (f. 1933). Plesansky drev forretningen Dress og Frakk A/S i Youngs gate 4. Han ble deportert med Monte Rosa 20. november 1942 og døde i Auschwitz 10. april 1943. Sønnen Mauritz (f. 1924), som var gymnasiast på Kristelig Gymnasium, ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz i februar 1943. Moren og de tre andre barna kom seg over til Sverige. Leiligheten ble deretter beslaglagt og bebodd av fire politibetjenter i Statspolitiet. Tre av dem ble etter krigen dømt for alvorlige forbrytelser. Fjerdemann, Johan Tjørn (f. 1917), ble skutt av Hjemmefronten ved krysset Åsaveien/Kirkeveien 18. september 1944. – To snublesteiner er satt ned til minne om Gabriel og Mauritz Plesansky.