Grefsenåsen kapell

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grefsenåsen kapell fotografert ca. 1935-40, Fotograf Ukjent / Oslo Museum

Grefsenåsen kapell, tidligere kapell i Lachmanns vei ved Grefsenkollveien, det stod her 1916–59. Det var opprinnelig oppført som Kirkens hus til jubileumsutstillingen på Frogner 1914, etter tegninger av arkitekt Harald Aars. På veggene var det samlet et materiale som gav en fremstilling av Den norske kirkes og de frivillige organisasjoners virksomhet gjennom de 100 årene fra 1814 til 1914. Etter utstillingens slutt ble kapellet overtatt av Tøyen småkirkemenighet og gjenreist på menighetens tomt, «Tøiensæteren», ved Grefsenkollveien, som annekskirke. Kapellet ble innviet av biskop Jens Tandberg 13. august 1916 og bare benyttet i sommerhalvåret. Klokkestøpul med to kirkeklokker ble oppført ved siden av kapellet, dessuten bl.a. prestestue og kafé. Glassmaleriet over alteret ble utført av Emanuel Vigeland med motivet «Den gode hyrde». Virksomheten ble nedlagt og kapellet overtatt av Selvaagbygg 1959; revet kort tid etter. Glassmaleriet overført til Tøyen kirke.