Grefsen Tennisklubb

Grefsen Tennisklubb, Kjelsåsveien 30b, tennisklubb stiftet 10. mai 1927 på Grefsen middelskole etter initiativ av Sigurd Widerøe, Wilhelm Andersen og Rolf Th. Andersen, tre unge menn som hadde studert og spilt tennis i England. Til å begynne med fikk klubben leie to tennisbaner på Lofthus. Denne avtalen opphørte i 1935, og fra 1936 disponerte klubben to baner på Storo samt et klubbhus.

Etter at Ring 3 (Store Ringvei) og Storokrysset kom, ble forholdene for tennis her mindre gunstige, og i 1971 inngikk man avtale med Oslo kommune om å få etablert et nytt tennisanlegg og klubbhus på Disenjordet, til å begynne med med fire baner. Senere har antall baner økt til 7, to grusbaner og 5 med hardcourt (plexipave). Nytt klubbhus stod ferdig i 1989. Om vinteren er det boblehaller over to av banene.

Blant klubbens beste spillere kan nevnes Birger Brem, Laila Schou Nilsen og Hermann Feldmann før krigen, senere George Amlund og Rolf Pape.