Grimeland skole

Grimeland skole, også kalt «Grimeland studentfabrik», tidligere skole som ble grunnlagt 1905 av Bertel Andreas Grimeland (1875–1966). Den hadde fra 1913 lokaler i Løkkeveien 7, en fireetasjes gård ved hjørnet av Hansteens gate. I første etasje hadde skolen kontorer, i annen og tredje etasje undervisningsrom og i fjerde etasje hybler for utenbys elever og lærere. Skolen hadde 1–2 årig realskole og 1–2 årig gymnas med latin-, real- og engelsklinje. Den hadde formiddags-, ettermiddags- og kveldsundervisning Skolen ble nedlagt i 1950. Skolens russemerke var et fly.

En av skolens lærere var Alice Bjørknes (1910–98), som ved skolens nedleggelse startet sin egen skole i to rom i den daværende Vestheim Privatskole i Løvenskiolds gate 1. En annen av skolens lærere, Grimelands datter Alvhild Grimeland Frick (1905–95), fortsatte skolevirksomheten under det gamle skolenavnet med engelsklinje-undervisning fra sin leilighet i Observatorie terrasse 8 til begynnelsen av 1960-årene.