Observatorie terrasse

Observatorie terrasse, Skillebekk, bydel Frogner, fra Observatoriegata til Munkedamsveien. Oppkalt 1947 etter det astronomiske observatorium. Boligblokker fra 1930-årene.

Bygninger m.m.:

4a. Her bodde den norsk-jødiske legen og psykiateren Paul Bernstein (f. 1903). Han var oppvokst i Wilses gateFredensborg som sønn av urmakeren Herman Bernstein og hustru Rebekka. Han tok artium i 1923 og medisinsk embedseksamen i 1930, drev privat praksis som psykiater fra 1936, og fra 1939 var han også reservelege på Gaustad sykehus. Han giftet seg i 1938 med den tysk-jødiske psykiateren Lotte Liebeck-Kirschner (f. 1896), antagelig et proforma ekteskap for at hun skulle få bli i Norge. Ekteparet flyttet inn i den nyoppførte boligblokken, men ble ble separert i 1942. Bernsein ble arrestert 13. august 1942, utsatt for tortur og deportert med Monte Rosa 20 november 1942. Han døde i Auschwitz 7. januar 1943. En snublestein er satt ned her til minne om ham. Kona Lotte kom seg over til Sverige.