Hjortnes (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Hjortnes, bolig- og havnestrøk mellom Filipstad og Skarpsno, bydel Frogner, med navn etter løkkeeiendommen Hjortnes som strakte seg nordover fra Hjortnesbukta. Utstykket til boligtomter i 1930-årene. Her var det utstillingsområde for Vi kan-utstillingen i 1938. Kaianleggene utbygd i 1950-årene.