Lørenvangen

Boliger i Gartnerkvartalet. Foto: Helge Høifødt

Lørenvangen, vei på Løren, bydel Grünerløkka, fra Lørenveien til snuplass ved Ring 3 (Store Ringvei). Navn 1940 etter Løren gård. Tidligere fortsatte veien på den andre siden av Ring 3 frem til Ribstonveien, her heter den fra 1982 Spireaveien.

Bygninger m.m..:

21. Gartnerkvartalet, boligblokker lagt rundt gårdsrom med lekeplass og grønne flater, parsellhage og ballbane. Overvann fra flere takflater håndteres med en rekke regnbed. Landskapsarkitekter Landskaperiet.

27–31. Tre rekkehus med fire leiligheter i hvert, oppført like nord for Løren gård i 1938, arkitekter Ragnar Nilsen og Hans Fürst. Sammen med rekkehusene i Lørenfaret 2–6, som ble oppført samtidig, danner de en liten småhusgrend med grønne hager innimellom alle blokkene i området.