Munkedamsbekken

Munkedamsbekken, oppkalt etter Munkedammen ved Filipstadbukta, også kalt «Incognitobekken» og «Filipstadbekken». Bekken ble fra 1869 etter hvert lagt i kulvert. En kilde skal være ved Incognitoløkken, omtrent ved krysset Inkognitogata/Uranienborgveien. Derfra rant Munkedamsbekken langs nåværende Inkognitogata til Riddervolds gate, bøyde inn og ned Parkveien til Colbjørnsens gate. Munkedamsbekken gikk så gjennom kvartalet tilbake til Inkognitogata og krysset Drammensveien. Derpå Solligata/Observatoriegata, Reichweins gate og Lassons gate ned til Filipstad.