Petersborgplassen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Plassen sett mot Sigurd Hoels vei, 2019. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Petersborgplassen, Ensjø/Hovin, bydel Gamle Oslo, plassen ved enden av Nic Waals vei, et område som per 2020 var under utbygging. Oppkalt 2011 etter Petersborg gård.