Nic Waals vei

Nic Waals vei, Ensjø, bydel Gamle Oslo, vei nordøstover fra Ensjøveien mellom Sigurd Hoels vei og Gladengveien til Petersborgplassen. Oppkalt 2011 etter psykiateren Nic Waal, eg. Caroline Nicolaysen Schweigaard Waal (1905–60). Nic Waal bodde på Petersborg gård i mellomkrigstiden sammen med sin daværende mann Sigurd Hoel. Området er under utbygging og veien var ikke opparbeidet i 2019.