Ruseløkken (løkke)

Ruseløkken, løkke på Bymarken, lå ved foten av nåværende Abelhaugen. Den har navn etter borgermester Lars Ruus (1586–1642) som fikk skjøte på eiendommen. Etter Ruus hadde Ruseløkken skiftende eiere og var en periode offentlig forlystelsessted. I 1807 ble den kjøpt av kjøpmann Claus Tullin, sønn av dikteren Chr. B. Tullin, som Tullinløkka fikk navn etter. I 1837 solgte Tullins enke Ruseløkken til slottskommisjonen, da dekket den området mellom nåværende Stortingsgata og Pilestredet. Grensen til naboløkken i øst gikk langs nåværende Universitetsgata. Husene på løkken ble revet og hagen ble utlagt til offentlig park, Studenterlunden. I forbindelse med anleggelsen av undergrunnsbanen og Nationaltheatret stasjon ble løkkebebyggelsen revet. Til minne om løkken Ruseløkken er et av Oslo Byes Vels blå skilt satt opp ved til Nationaltheatret stasjons nedgang fra Johanne Dybwads plass.