Erik Ruuds Mek. Verksted

(Omdirigert fra Ruuds Mek. Verksted)

Erik Ruuds Mek. Verksted, tidligere industribedrift grunnlagt i 1898 av smedmester Erik Ruud, som startet sin virksomhet i en smie i Klingenberggata i Vika. Senere (fra 1908) leide bedriften lokaler i Bentse Brug ved Akerselva, før verkstedet i 1917 flyttet inn i en egeneid og moderne verkstedbygning på Grefsen med tilhørende stor tomt på gården Storos grunn. Her førte et sidespor fra Grefsen stasjon jernbanen rett inn i verkstedhallen, og verkstedet bygde i 1920- og 1930-årene en stor andel av nye norske vei- og jernbanebroer, deriblant Ulvøybrua. Det laget også andre typer jernkonstruksjoner med stor eksport (tankanlegg, turbinrør, rekkverk, dører, vinduer m.m.).

Etter grunnleggerens død i 1933 ble bedriften drevet videre av hans kone Sofie Ruud, etter hennes død i 1955 av familiens arvinger. Bedriften ble nedlagt rundt 1980, og i de gamle fabrikklokalene (Vitaminveien 5b) var det senere produksjon av armeringsjern.