Silurveien

Silurveien, Ullern, bydel Ullern, fra Ullernchausséen ved Granfosstunnelens østlige åpning, først østover og så nordover fra der veien tidliger startet, til Ullernåsen stasjon. Veien het tidligere Vulkanveien; nåværende navn 1955 etter den geologiske perioden silur. Hovedsakelig boligblokker fra 1950-årene.

I området hvor Silurveien og Geologsvingen nå går, lå Ullernleiren under krigen.

Bygninger m.m.:

2. Forretningsbygg mellom Silurveien og Ullernchausséen oppført 2015 for Selvaag Gruppen, med bl.a. hovedkontor for Selvaag Eiendom og Selvaag Bolig samt lokaler utleid til Universitetet i Oslo.

4–6. Silurveien sykehjem.

8. Boligblokken Ullern Hage, en ruvende, åtteetasjes blokk med 67 leiligheter (ark. Planforum Arkitekter). Blokken ble oppført av selskapet Urbanium, og var innflytningklar sommeren 2019. Leilighetene har varierende størrelse fra 40 m² til 169 m².

Her lå opprinnelig en tyskerbrakke fra Ullernleiren. Etter krigen ble brakken, som bestod av to deler sammenbygd i vinkel med innkvarteringsrom, administrasjonsrom, kjøkken og spisesal m.m., disponert av Flyktnnings- og fangedirektoratet. Den ble brukt til innkvartering av immigrerte jøder, såkalte «erstattningsflyktninger», som bl.a. var kommet fra Polen og som hadde mistet alt, hjem og familier. Etter hvert emigrerte mange av dem til Israel.

Våren 1950 ble brakken overtatt og istandsatt som alkoholikerklinikk av organisasjonen Anonyme Alskoholikere. 10. september 1951 ble A-klinikken, som opprinnelig hadde adressen Ullernchausséen 82 innviet. Klinikken hadde plass til 26 pasienter. Personalet bestod av en forvalter, overlege Fredrik Wildhagen (1903–88), to sykepleiersker samt kjøkken- og værelsepersonale. Røde Kors, som eide tomten, ønsket å bygge et hjem for pensjonerte sykesøstre her, og dermed måtte A-klinikken se seg om etter et nytt tlholdssted. Det ble Byes pensjonat i Vingolfveien 12. Arbeidet med oppussings- og innredningsarbeider startet her våren 1955, og 7. juli ble utstyret flyttet fra Ullern, og pasientene kunne komme.

Den gamle, men fint istandsatte brakken i Silurveien, ble så revet, og Røde Kors-søstrenes pensjonisthjem ble bygd. Det bestod av en fireetasjes blokk med i underkant av 80 hybler og et toetasjes tilbygg med spisesal, arkitekter var Morseth & Wiel Gedde. I årenes løp ble det som ble hetende Ullernåsen Seniorhjem, om- og påbygd, slik at det ble bestående av to fireetasjes deler med 49 leiligheter. I 2017 ble seniorhjemmet revet i forbindelse med oppføringen av Ullern Hage-blokken.

42, 44 og 46. Sameiet Ullernbyggene, tre høyblokker på 11 etasjer, oppført 1962 av entreprenør Thor Furuholmen, arkitekter var Arkitektene Nansen og Reinhardt. Blokkene har 4-romsleiligheter på 95 m² og 3-romsleiligheter på 72 m². Her hvor blokkene ble bygd, lå tidligere Mærradalen holdeplass på Kolsåsbanen.