Skur 38

Skur 38 ble ferdigstilt som ekspedisjonslokale for gods- og passasjertrafikk til New York i 1915. Havneskuret er hovedkontor for Oslo Havn KF og oppført på Byantikvarens gule liste og merket verneverdig. Foto: Motion Air/Oslo Havn.

Skur 38, Akershusstranda 19, et tidligere havneskur som ligger på Vippetangkaia i Oslo havn og er i dag hovedkontor for Oslo Havn KF og datterselskapet HAV Eiendom AS. Havneskuret ble tegnet av arkitekt Christian Lange og ble ferdigstilt i 1915. Skur 38 regnes som et av Norges første armert betongbygg og er oppført på byantikvarens gule liste.

Historikk

Skur 38 ble oppført som ekspedisjonslokale for gods- og passasjertrafikk til rederiet Den norske Amerikalinjes (NAL) oversjøiske linje til New York. Havneskuret i fire etasjer hadde ved ferdigstillelsen en samlet gulvflate på om lag 2400 m2 og var utstyrt med fire vareheiser og en sekkerutsje. Første etasje var forbeholdt lager og godshåndtering mens andre etasje ble innredet med kontor for tollvesenet, legekontor for emigranter samt ekspedisjonslokale for gods- og passasjertrafikken. De øvrige etasjene var innredet med kontorlokaler for utleie.


Etter at NAL flyttet sin virksomhet til Utstikker 1 i 1925, ble rederiet Fred. Olsen & Co. nye leietagere og overførte blant annet gods- og passasjerlinjene til kontinentet og Newcastle til Skur 38.  

I 1950/ 51 ble havneskuret utvidet med 8 meter mot nord.

Normandieplassen, på nordsiden av Skur 38 med marinemonumentet «Orlogsgasten» og minnesmerket for falne nordmenn i Normandie i 1944. Plassen er også utsmykket med en stor treskulptur og sitteplasser. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn KF.


I 1975 gikk det siste passasjerskipet i Fred. Olsens linje mellom Oslo og Newcastle fra Vippetangkaia og Skur 38. I 1985 flyttet Fred. Olsen & Co. sin virksomhet fra havneskuret, som i 1987 ble ombygget til kontorlokaler for Oslo havnevesen. Oslo havnevesen ble i 2004 omdannet til kommunalt foretak, Oslo Havn KF.


Etter to års omfattende rehabilitering av Skur 38 i samarbeid med Byantikvaren, arkitekt Hille Melbye arkitekter, flyttet Oslo Havn KF tilbake til bygningen høsten 2022. Rehabiliteringsarbeidet er det første forbildeprosjektet i det såkalte FutureBuilt 2.0, der det stilles en hel rekke bærekraftskriterier.

Oslo Havn KF har også lokaler på Sjursøya.


På nordsiden av Skur 38 ligger Normandieplassen med blant annet monumentet «Orlogsgasten» og minnesmerket over falne norske soldater i Normandie i 1944.