Teaterplassen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Plassen sett mot syd, 2016. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Teaterplassen, Grønland, bydel Gamle Oslo, plassen i Mandalls gate der den møter Joachim Nielsens gang. Oppkalt 2006 etter Det Åpne Teater (nå Dramatikkens hus), som ligger her (Tøyenbekken 34).