Hotel Continental

Hotel Continental, Stortingsgata 24–26, med Theatercaféen, ble startet av Foss Bryggeri i 1900. Caroline og Christian Boman Hansen overtok i 1909, etter at tre kolleger forgjeves hadde forsøkt å få hotellet til å bære seg. I 1913 undertegnet de kjøpekontrakt, og hotellet har siden vært i familiens eie (nå representert ved Ellen Brochmann og hennes datter Elisabeth Caroline).

Hotellkomplekset omfatter den tidligere Klingenberggata 1b og 3 og hjørnegården til denne gaten, tidligere Stortingsgata 22. Dette er en eldre bygning (1901, ark. Ivar Cock) med Theatercaféen i første etasje. Restaurant Eik (tidligere Annen Etage) er et spisested av internasjonal klasse. Hotellet har også restaurant Caroline og puben Steamen ut mot Olav V’s gate.

Da nabogården Stortingsgata 26, Brødrene Hals’ pianofabrikk, ble revet i 1931, reiste hotellet en ny bygning på tomten (1932, ark. Ole Øvergaard). Et annet stort tilbygg mot Roald Amundsens gate (nåv. Olav V’s gate) og Klingenberggata, ble reist 1960–61 (samme ark.)

Den 9. april 1940 bodde Vidkun Quisling på rom 403, og det var i en bygning i bakgården her, som tidligere hadde hørt til Brødrene Hals’ Pianofabrikk, at NRK hadde kontorer og sitt kringkastingsstudio frem til 1944/45. Her var det Quisling foretok sitt statskupp i radio 9. april 1940. I gården hadde også Die deutsche Lufthansa A/G kontorer.

Hotellet er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt på hjørnet mot Klingenberggata, der Theatercaféen ligger.