Svartdalsparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Svartdalsparken, Kværner, ligger mellom Enebakkveien i vest og Hovedbanen ved Arnljot Gellines vei i nord, videre mot Eirik Raudes vei i sør og i øst av selve Svartdalen. Parken ligger nær Kværnerbyen. Svartdalsparken er ca. 5 daa og består av en gresslette med trær i en bue. Mot elven står turbinen «Det blå løpehjulet» som er gitt av Kværner Vel og satt opp i samråd med verkstedklubben ved Kværner Brug, som ble nedlagt i 1999.

Svatdalsparken er del av grøntdraget langs Alnaelva. 90 daa ble parkmessig behandlet i 1930-årene, rehabilitert 1993. Gjennom området går en 900 m lang turvei, del av Alnastien, som forbinder Klosterenga med Bryn og med forgreninger videre til Nøklevann og helt til Gjelleråsen.