Havnepromenaden

Havnepromenaden, en 9 km lang sammenhengende promenade fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp i øst. I begge ender er promenaden knyttet sammen med kyststiene. Fra Frognerkilen går kyststien videre rundt Bygdøy, og ved Alna fortsetter den sørover langs Ekeberg. Fullt utviklet skal promenaden være allment tilgjengelig og være tilpasset alle brukergrupper. Målet er at Havnepromenaden skal gi et variert møte med vannet innenfor hvert delområde på strekningen. Det er i alt ni delstrekninger. Den skal gå langs hele sjøfronten og være gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet.

Prosjektet ble påbegynt i 2008 etter Bystyrets vedtak om «Fjordbyplanen» og er planlagt fullført i 2030. En midlertidig trase ble anlagt 2017 med trasémerking på bakken samt 14 tavler med informasjon om de ulike områdenes historie og om hva som skal komme i fremtiden. De er illustrert med spesialetterforskerne Krüger & Krogh, kjent fra «Brennpunkt Oslo», tegnet av Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabcek.

Prosjektet er et kommunalt samarbeid mellom Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten, som er prosjektledende etat.

Når Havnepromenaden er ferdig vil den ha en gjennomsnittlig bredde på 20 m, og opptil 50 m på det bredeste. Her skal det bli plass til folkeliv, arrangementer, kunst- og og arkitekturopplevelser, sport og fritid, handel og bevertning, bading og promenering. Langs promenaden er det også rom for båtliv av mange slag.