Norli

Norli, Norges nest største bokhandelkjede, eid av Norli Libris AS, et morselskap eid av Aschehoug og NorgesGruppen. Adm. dir. i Norli Libris er John Thomasgaard. Kjeden har 13 butikker i Oslo: Universitetsgata 22–24, Bergensveien 2–4 (Grorud Senter), Torggata 9a, Lørenveien 44 (Løren Torg), Kaj Munks vei 41a (Tåsen senter), Utmarkveien 1 (Bøler senter), Borgenveien 42, Stovner Senter 3, Bogstadveien 48, Lofsrudveien 6 (Senter Syd Mortensrud), Østensjøveien 79, Vitaminveien 7–9 (Storo Storsenter) og Sørkedalsveien 10.

Historikk

I Universitetsgata 22–24 ligger Norli bokhandel, tidligere Olaf Norlis bokhandel, grunnlagt i 1890 av Olaf Norli (1861–1959). Bokhandelen ble ombygd i 1983 og kjøpt av Aschehoug i 1985. Den er nå Norges største bokhandel. Etter hvert skaffet Aschehoug seg flere butikker, og i 2000 fusjonerte Aschehoug sine Norli-butikker med Lauritzen Bokhandel i Drammen til Lauritzen-Norli Gruppen, fra 2001 Norli Gruppen AS. Selskapet overtok en rekke sentrale bokhandler rundt i landet og åpnet flere nye butikker, hovedsakelig i kjøpesentre. Inntektene stod imidlertid ikke i forhold til inntektene, og i 2008 var selskapet på konkursens rand. Aschehoug overtok Lauritzens eierandel og måtte i 2009 tilføre selskapet betydelige midler og kutte kostnader. Forlaget var nå blitt eneeier av selskapet. Året etter fusjonerte Norli Gruppen AS og NorgesGruppens Bok og Papir AS. Med dette fikk bokhandelkjedene Libris AS og Norli felles eierskap. I det nye selskapet, Norli Libris AS, fikk Aschehoug 51 prosent av aksjene og NorgesGruppen 49 prosent.