Bånkall gård

Revisjon per 27. okt. 2020 kl. 18:38 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bånkall gård fotografert i 2007 - Foto Chell Hill / Creative Commons

Bånkall, gård med gnr. 98/1, Trondheimsveien 640. Navnet var opprinnelig Barnakarlsruð, av norrønt barnakarl, mann med mange barn og ruð, rydning. Gården nevnes i middelalderen. Den ble solgt fra Kronen 1662 til borgermester Nils Lauritssøn. Gården kom stadig på salg, men hele tiden til gårdbrukere i Østre Aker. I løpet av 1800-tallet ble flere bruk fradelt. Blant andre Bånkallenga, Engen, gård med gnr. 98/2, Trondheimsveien 610, utskilt fra 1813

Gården har et våningshus sammenbygd av to stuer med portrom i midten. På gården var det skjenkested og skysstasjon, den er en av de få gjenværende skysstasjonene i Oslo; også Ljanshøiden skysstasjon i Ljabruveien 54 er bevart. Bånkall var bare skysstasjon 1836–46. I 1836 ble skysstasjonsrettighetene overført fra Romsås gård til Bånkall, og i 1846 overført til Grorud skysstasjon. Bånkall fortsate som et hvilested for bønder og plankekjørere på vei til byen.

Gården eies av Oslo kommune, forvaltes og drives av bydel Grorud, regulert i 1975 som spesialområde for «bevaring av anlegg av historisk og antikvarisk verdi». Lokalt aktivitetssenter; mulighet for utleie.

Bånkall gård er den best bevarte av de gamle Aker-gårdene. Den siste husfrue på Bånkall gård var Ragna Marie Bondkall (1890–1972). Veien fra Trondheimsveien mot Gamle Trondheimsvei ble i 2013 oppkalt etter henne og fikk navnet Ragna Maries vei. Veien Bånkallstubben sørover fra Trondheimsveien ble i 1952 oppkalt etter gården.

Hovedbygningen ble restaurert etter en brann 1996. Bånkall Gårds Venner ble stiftet 1998. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.