Berles skole

Revisjon per 12. okt. 2020 kl. 10:58 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Berles skole ved hjørnet av Professor Dahls gate og Industrigata fotografert i 1949. - Foto Leif Ørnelund / Oslo Museum / Creative Commons

Berles skole, Professor Dahls gate 30, tidligere videregående skole. Den hadde navn etter bestyrer, cand. theol. Jakob Keyser Berle (1859–1938), som drev skolen 1894–1919. Skolen var til 1919 en privat pikeskole.

Den var en fortsettelse av Frøken Bauers Pigeskole som 1872–1894 holdt til i en egen skolebygning i Kristian Augusts gate 5. 1 1888 ble Berle medbestyrer av skolen, og i 1894 overtok han den og drev den videre under sitt navn, Berles Pigeskole, I 1898 flyttet han den til sin nye skolebygning i Professor Dahls gate, reist samme år, tegnet av hans bror arkitekt Halfdan Berle.

Skolen måtte, som mange andre privatskoler, innstille driften 1919. Den ble kjøpt av kommunen, og deretter fortsatt som kommunal pikeskole, med Berle som rektor til 1926. Den fikk gymnasklasser 1932 og gutteklasser 1954.

Tyske soldater ved kasernen i Berles skole. Foto: Rigmor Delphin Dahl / Oslo Museum

Okkupasjonstiden

Skolen ble rekvirert av tyskerne 8. mai 1940 og brukt som kaserne, men før dette foregikk undervisningen en måneds tid som vanlig, bortsett fra at andre skolers elever, bl.a. fra Majorstua skole, også fikk undervisning her. Da skolen ble beslaglagt foregikk undervisningen flere andre steder, blant annet på Hallings skole og på Kristelig Gymnasium om ettermiddagen. Fra høsten 1941 måtte Berles elever møte på Foss skole. Skolen ble frigitt 21. september 1944, og undervisningen kunne gjenopptas i skolebygningen. Også Nissens pikeskoles elever fikk dette skoleåret undervisning her.

Da skolen ble åpnet for gutter i 1954, fikk den navnet Berles skole. Skolens gymnasiesamfunn, startet 1955, het «Yggdrasil», skoleavisen, startet 1960, het «Berlingske’s,» og russemerket var opprinnelig et Venusmerke, fra 1954 et Mars- og et Venusmerke (symboler for det mannlige og det kvinnelige) satt sammen, en henspilling på skolens historie. Skolen ble nedlagt 1969.

Bygningen ble fra 1969 brukt av Barnevernsakademiet, fra 1985 av Handelsakademiet, en privat handelshøyskole med 800 elever, og fra 1994 av Steinerhøyskolen, som utdanner Steiner-pedagoger for Steinerskoler og -barnehager. Her holdes også foredrag og seminarer.