Ebbells gate

Revisjon per 2. sep. 2020 kl. 11:23 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Ebbells gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Storgata til Calmeyers gate. Tidligere privat gate over Teisnerløkken. Oppkalt 1877 etter rådmann Ole Falck Ebbell (1813–71), hovedsakelig bebygd med leiegårder fra 1890-årene, tidligere en sentral boliggate med mange butikker.

Bygninger m.m.:

2. Fireetasjes leiegård i nyrenessanse oppført 1898 (ark. Karl Høie), opprinnelig med kolonialforretning og bakeriutsalg i første etasje.

4. En litt større versjon av nr. 2, oppført 1899 (samme arkitekt), her var det bl.a. såpeforretning og meieriutsalg, senere strykeri, melkebutikken ble kolonialhandel i 1960-årene.

I en leilighet i annen etasje bodde i de første krigsårene den jødiske disponenten Samuel Jacob Pintzow (f. 1878), som drev Rosenkrantz plass Trico A/S. Tidligere hadde han drevet slakterforretning i Ebbells gate 2. Han hadde vært gift med Klara (f. Davidsen, 1883) som døde i august 1942. De hadde fem barn: Herman (f. 1905) som var tannlege, bodde i Trondheimsveien 163 på Sinsen og hadde kontor i Torggata 2, Mary (f. 1907) som var gift Skaj og bosatt i Stockholm, Michael Wulff (f. 1910), som var ekspeditør i farens forretning og som frem til 1940 hadde drevet egen kjøttforretning, Ruben (f. 1914) som var ekspeditør i Youngsgatens Herreekvipering og Borgny (f. 1916) som var ekspeditrise. Salomon Pintzow ble deportert med Gotenland 24. februar 1943 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 3. mars 1943. Michael Wulff ble deportert samtidig og ble antagelig skutt i Gleiwitz under evakueringen av Auschwitz. Broren Ruben ble deportert med Donau 26. november 1942, og frøs i hjel under arbeid i Auschwitz i januar 1943. Tre snublesteiner er lagt ned til minne om dem. – Herman og Borgny kom seg over til Sverige.