Holmen gård

Revisjon per 9. mar. 2021 kl. 16:26 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Holmen, gård med gnr. 27 (tidligere gnr. 33), Holmenkollveien.

Østre Holmen gård fotografert fra sør i 1930- Foto Wilse / Oslo Byarkiv / Creative Commons
Vestre Holmen gård fotografert fra hagesiden i 1939. Fot Wilse / Oslo Byarkiv / Creative Commons.

Gårdsnavnet er sammensatt av norrønt holmi, i dette tilfellet med betydningen 'opphøyd plass på land', og vin, naturlig eng. Gården var delt i nordre og søndre i middelalderen. I 1557–58 nevnes Halsten Holmen som bruker, og gården var en av de få som var i bondeselveie på 1500-tallet. Gården ble delt innen slekten, men i 1709 var den udelt. Den var fremdeles samlet rundt 1800, men ble igjen delt mellom to sønner i 1820.

1. Østre Holmen, gnr. 27/841 (33/1 i 1903), Bjørnveien 2c, fikk fradelt Vestre Holmen i 1820. Gården er utparsellert, men tunet er bevart. Våningshuset oppført for Even Holmen 1786, stabbur fra 1825. Under den annen verdenskrig ble gården rekvirert og tyskernes Holmen luftvernbatteri ble anlagt på jordet nord for hovedbølet, øst for Holmendammen. Gården ble 2007 solgt fra direktør Erik Tønseth til eiendomsinvestor Trygve Bjerke.

En blindvei nordøstover fra Holmenkollveien litt nedenfor Holmendammen til ØstreHolmen gård heter Jonas Holmens vei, oppkalt etter gårdens eier fra 1911.

2. Vestre Holmen, gnr. 27/1544 (33/2 i 1903), Holmenkollveien 34, ble fradelt i 1820. Gården er i dag utparsellert, men gårdstunet og hagen er bevart. Våningshuset oppført 1826/27, opprinnelig i én etasje, forlenget 1837 og 1846 og påbygd til to etasjer i sveitserstil antagelig midt i 1860-årene. Mindre våningshus oppført rundt midten av 1800-tallet. Gården hadde en stor driftsbygning som avsluttet tunet mot nord. Denne brant ned i desember 1952, senere gjenoppbygd. Våningshuset er markert med et av de blå skiltene til Oslo Byes Vel.

Holmen hadde bl.a. husmannsplassene Besserud, Haugen, Bjelkehaugen, Hagan, Bjerkehaugen, Holtet og Lybekk.