Klemetsrud gård

Revisjon per 21. apr. 2020 kl. 15:34 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Klemetsrud gård, gård med gnr. 177/1, lå ved krysset Enebakkveien/Europaveien. Den ble ryddet i høymiddelalderen, omtrent samtidig med nabogårdene Mortensrud og Lofsrud som alle ligger på et høydedrag sørøst i Oslo. «Rudene» ble i 1970-årene foreslått som fellesnavn for området, men det slo aldri igjennom. Klemetsrud var kirkegods i middelalderen, etter Svartedauden ble gården liggende øde. Den ble utskilt som egen gård på 1600-tallet, men var fortsatt i Kronens eie. Da det ble bygd fast skolebygning (1867) i denne del av Aker, skjedde det på gårdens grunn, og skolekretsen fikk derfor navnet Klemetsrud. Den sekslaftede hovedbygningen med valmtak var bygd i 1770-årene og var sterkt forfallen da Komiteen for bevaring av de gamle Akergårder besøkte stedet i 1952. I forbindelse med byggingen av Europaveien ble alle husene på Klemetsrud revet.

Eierne drev i mellomkrigstiden melkeproduksjon og stod i folketellingene som «kvegholdere». Ved Ljabruveien lå det til i 1960-årene en plass der slektninger av gårdeieren drev et mindre hvilested som ble kalt «Lunhvile».