Morells vei

Revisjon per 7. sep. 2021 kl. 06:56 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Morells vei, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra snuplass ved Ring 3 (Store Ringvei) til krysset Grefsenveien/Glads vei. Oppkalt 1915 etter gårdbruker Peter Andreas Amundsen Morell (1868–1948), eier av Nedre Grefsen gård fra 1885, som han utparsellerte. Fra Morells vei til Kapellveien går Kastanjeveien.

Bygninger m.m.:

Strekningen fra Kapellveien og opp til Glads vei, en del av den gamle gårdsveien fra Storo til Nedre Grefsen gård, der det er svært bratt, ble tidligere kalt «Hestehelvete», da denne bakken var tung for hestene å komme opp. Betegnelsen ble brukt til årene etter krigen, da hester femdeles var trekkdyr i varetransporten.

11. Forretningsgård der det tidligere var kolonial- og kjøttforretning, nå diverse virksomheter (bl.a. Pro Totalbygg AS). På baksiden mot Kapellveien Grefsen Skoservice.

20. Morellbakken skole, tidligere Grefsen videregående skole.