Mortensrudgrenda

Revisjon per 19. nov. 2019 kl. 10:14 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Mortensrudgrenda, boligområde i bydel Søndre Nordstrand, mellom Leirskallen og Stenbråten, vest for E 6, utbygd med småhus i midten av 1980-årene. 289 av husene tilhører Mortensrudgrenda Velforening og har adresser til Gamle Bygdevei, Olasrudveien og Granebakken. Området har store fellesarealer som eies av velforeningen. Her er det anlagt park, lekeplass, fotballbane og noen bygninger. Oslo kommune regulerte i 1983 området, som er på ca 200 daa, til boligbygging for selvbyggere på Mortensrud; herav ca 120 daa til bolig­er. Boligområdet er inndelt i fem felt (A-E). De fem feltene ble igjen inndelt i 20 selvbyggerlag/tun (A-1 til E-20). Hvert selvbyggerlag fikk i oppgave å utvikle et bilfritt «tun» med lekeplass, gangvei, parkeringsplass, garasjer og småhus. Reguleringsplanen for området ble vedtatt våren 1984. Hvert av tunene er nå et sameie, slik at området består av 20 sameier.