Nordstrand skole

Revisjon per 6. nov. 2019 kl. 14:23 av KAT (diskusjon | bidrag)

Nordstrand skole, Nordstrandveien 27, barneskole (1–7), oppført på en tomt av Vestre Sæter gård, en murbygning i 2 etasjer og loftetasje, midtbygning med 2 fløyer (ark. Harald Bødtker). Skolen ble tatt i bruk 1914; en modell ble vist på Jubileumsutstillingen samme år som eksempel på et moderne skolebygg. Skolen fikk 1937 et treetasjes tilbygg i en helt annen stil og med tilhørende gymnastikksal (ark. Georg Greve). I 1976 gjennomgikk den gamle bygningen en modernisering. I 2000 ble bygget utvidet, samtidig som hele skolen ble pusset opp.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (974 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen 438 elever. Nordstrand Skoles Guttemusikkorps (senere Musikkorps) ble stiftet 1928, første jente medlem av Guttemusikkorpset 1961. I 1993 ble korpset slått sammen med Munkerud Skoles Musikkorps til Nordstrandskolenes Musikkorps.

Annen verdenskrig

19. april 1940 fikk skoleledelsen bare noen minutters varsel før Wehrmacht beslagla den nybygde delen av skolen. De brukte den frem til mars 1941. I april 1942 ble både folkeskolen og den høyere skolen ved siden av tatt i bruk som krigslasarett, kalt Kriegslazarett Nordstrand og Kriegslazarett Mittelschule. De fikk Røde Kors-merker malt på takene. Sykehuset var beregnet for sårede fra fronten i Finland og etter hvert i Nord-Norge. Soldater som bare var lettere såret, ble fortløpende sendt hjem til Tyskland med hospitalsskip. Den høyere skolen ble innredet slik at den kunne ha 300–500 pasienter, mens det i folkeskolen ble opprettet operasjonssal, auditorium og laboratorium. Her innkvarterte man sanitetssoldater. Leger ved sykehuset ble innkvartert i villaene i Nordstrandveien 25 og Solveien 112. Villaen i Åsdalsveien 4, på skolens eiendom, ble rekvirert 1. november 1944 og frem til frigjøringen. Også salen i menighetshuset (Nordstrandhuset) i Nordstrandveien 30 var rekvirert. I menighetssalen ble det satt inn toetasjes køyesenger. Nordstrand Folkebad i den høyere skolen ble beslaglagt 21. juli 1943 og var på tyske hender frem til frigjøringen.

Skolen unngikk å få NS-overlærer, og undervisningen foregikk det første året i hovedbygningen og den gamle middelskolen i Solveien. Da skolen ble tatt til sykehus, måtte undervisningssteder improviseres. I tillegg til den gamle middelskolen som man tok i bruk igjen, brukte man Døvehjemmet, menighetshuset og «Emmas barnehjem», samt private hjem.