Sørkedalen skole

Revisjon per 3. apr. 2021 kl. 11:11 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Sørkedalen skole, Sørkedalsveien 1009, bydel Marka, ligger i krysset Sørkedalsveien/Zinoberveien (der den også blir kalt Ulvestugata), barneskole (1–7). Den er en av Oslos eldste skoler. Sørkedalen fikk sin første faste skole 1788, opprettet av Peder Anker. Skolekretsen omfattet også Rød-gårdene (Røa). Etter Ankers død ble det på ny omgangsskole, til hans datter, grevinne Karen Wedel, gav en tomt av gården Venner, vest for den nåværende skolen. Her tjente en gammel bygning som skolehus (Venner skole) fra 1842 til 1904, deretter tatt i bruk som lærerbolig.

Sørkedalen skole fikk ny bygning rett vest for den gamle 1904 (ark Harald Bødtker), men allerede i 1924 ble et helt nytt skoleanlegg (ark. Georg Greve) ferdig på Stubberud. Skolehuset fra 1904 ble overdratt til Sørkedalen idrettsforening og er siden brukt som forsamlingshus, kalt «Lokalet». Skolen hadde på det meste over 100 elever (omkring 1980), i skoleåret 2018/19 var det 64 elever. Skolen er en fådelt skole og en av de minste skolene i Oslo. Sørkedalen Skoles Musikkorps stiftet 20. mai 1946.

Markaskolen tar imot elever fra andre Osloskoler til undervisning i og om Marka. Prosjektet startet 2010 og har om lag 4000 elever årlig. Her får barn fra andre deler av byen prøve friluftsliv og lære om biologisk mangfold, allemannsretten mv. Siden 2014 har Markaskolen også hatt med elever på sykkelturer.