Vækerø (strøk)

Revisjon per 2. des. 2020 kl. 15:32 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vækerø, bolig- og industristrøk mellom Bestum og Sollerud, bydel Ullern; navn etter gården Vækerø. Fra 1700-tallet lasteplass og utskipningshavn for trelast fra Nordmarksgodset, nå byggevarehus og trelastutsalg Maxbo (Løvenskiold–Vækerø). Ved siden av trelastindustri (dampsag) hadde stedet også garveri på 1800-tallet. Arbeider- og funksjonærboliger oppført i tilknytning til trelastvirksomheten.

Etter Drammensbanens åpning 1872 ble strøket videre utbygd som boligområde. Rodeskole (omgangsskole) opprettet 1807, men opphørte da det kom fast skole på Tyskestranden (Skøyen) 1861. Vækerø politistasjon ble oppført 1892 (ark. Nils Bay), en staselig trebygning med tårn og uthus med arrestlokaler; stasjonen ble besluttet nedlagt 1938, men fortsatte til 1963. Strøket har siden vært sterkt preget av Drammensveien (E 18).

Norsk Hydro etablerte seg her i 1980-årene, og hovedkontoret flyttet til Drammensveien 264 fra Bygdøy allé i 2001. I 1997 kjøpte Hydro også Vækerø gård med driftsbygninger, strandtomt og 60 mål eiendom. På eiendommene bygde Hydro 2003–09 opp et nytt kontorkompleks i flere byggetrinn.