Bygdøy–Frogner (tidligere bydel)

Bygdøy–Frogner, tidligere administrativ bydel i Indre by, utgjorde søndre del av nåværende bydel Frogner og omfattet foruten Bygdøy og Frogner områdene Homansbyen, Uranienborg, Skillebekk/Hjortnes, Filipstad og Aker Brygge, samt øyene i fjorden (Hovedøya, Lindøya, Nakholmen m.fl.). Bygdøy–Frogner ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble nedlagt som ledd i bydelsreformen 1. januar 2004. Da ble øyene overført til Gamle Oslo og resten av bydelen slått sammen med tidligere bydel Uranienborg-Majorstuen til den nye bydel Frogner. Bydel Bygdøy–Frogner var 7,2 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 20 354.